Ποιος είναι ο Ζοάο;

Ζοάο - Θεραπεία Crystal Bed

Άλλες υπηρεσίες

Βιογραφικό σημείωμα

Φωτογραφίες

Βιβλία

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Άλλες υπηρεσίες


Προσωπικές Συνεδρίες Channelling

Γεωπαθολογία

Ενεργειακός καθαρισμός